Over Albion

Albion Vertalingen vof is op 14 augustus 1986 in Dordrecht opgericht door Peter de Vlaam en Kees Zoeter, twee vrienden met een passie voor Engels. Beiden studeerden Engelse Taal & Letterkunde aan de Universiteit Leiden en behaalden hun doctoraaldiploma. Na vijf jaar gingen hun wegen uiteen, toen Kees bij de Directie Vreemdelingenzaken van het toenmalige Ministerie van Justitie in dienst trad. Hierna werd Albion onder leiding van Peter voortgezet. Sinds 2013 is Kees weer als vertaler en taaladviseur bij Albion betrokken.

Sinds 2000 is ook de Amerikaanse Betsy van der Hoek-Springer, PhD als part-time vertaalster aan het bureau verbonden. Zij studeerde Engels aan the University of Nottingham en heeft uitgebreide kennis van de verschillen tussen Amerikaans en Brits Engels.

Peter werkt vanaf de oprichting full-time als vertaler Engels-Nederlands en Nederlands-Engels en heeft ervaring met vertaalwerk op vele gebieden. Waar nodig wordt assistentie en advies ingeroepen van gekwalificeerde zelfstandige collega’s en adviseurs bij het bedrijfsleven – en natuurlijk bij de aanbieder of opsteller van de te vertalen tekst, niet zelden de beste bron van informatie. Voor de talen Frans, Duits, Spaans en Portugees staat een solide en hechte relatie met deskundige collega’s al vele jaren borg voor consistente kwaliteit en dienstverlening.

In 1999 en 2011 werd Peter de Vlaam door collega’s en opdrachtgevers verkozen tot ‘favoriete vertaler’ resp. ‘beste vertaler‘. Bij de verkiezing in 2011 was er voor Albion Vertalingen tevens een fraaie derde plaats in de categorie ‘Beste vertaalbureaus’.

neem contact op