Werkwijze

Open overleg, proactief meedenken en optimale communicatie vormen naast kwaliteit de belangrijkste pijlers onder onze dienstverlening.
Op de uitvoering van alle opdrachten zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Albion Vertalingen vof van toepassing.

Wensen afstemmen

Nadat we met de opdrachtgever de aard en inhoud van de tekst, de gewenste talencombinatie, de mate van urgentie en eventuele andere wensen hebben afgestemd, wordt de opdracht bevestigd en gepland.

Tussentijds overleg

Zijn er onduidelijkheden in de tekst of onderdelen die nadere toelichting behoeven, dan bespreken we die tijdig met de opdrachtgever.

Suggesties ter verbetering

Desgewenst doen we suggesties ter verbetering van de basistekst. Bij dit alles zien we er nauwgezet op toe, dat we aan de verwachtingen van de opdrachtgever ten aanzien van een professionele vertaling voldoen.